Dialektisk adfærdsterapi - DAT

DAT er en behandlingsform, som retter sig specielt imod Borderline patienter. Behandlingen går ud på, at lære færdigheder (som Borderline patienter ikke har selv) og lære at tænke mere dialektisk. Dvs. at man lærer at se nuanceret på tingene, i stedet for alt/intet, kan/kan ikke, sort/hvid og enten/eller. Man kan forestille sig en vippe, hvor der på den ene side er alt, og på den anden side intet. Det er ikke godt, hvis vippen går på grund, hverken det ene eller andet sted. Man skal derfor øve sig i, at komme ind på midten, hvor der er bedre balance. Det er et af de store problemer Borderline patienter har. De går på grund hele tiden. Behandlingen går også ud på, både at acceptere, men også forandre. Her kan vi igen bruge vippen som eks. På den ene side skal man acceptere tingene/ følelserne som de er, men på den anden side skal man også forandre på det. Igen her, gælder det om, at komme ind på midten, hvor man gør lidt af begge dele. For hvis du kun accepterer, bliver du ved med, at have det skidt og hænger fast i de gamle handlemønstre. Og hvis du kun forandrer, får du ikke dig selv med og du ved ikke hvorfor du gør det. Derfor skal man gøre lidt af begge dele.


Der er fire grundelementer i denne behandling; færdighedstræning i gruppe, individuel terapeut, telefonkontakt, og terapeuter som arbejder i team. Uddybning af disse grundelemenenter:

Team :     

I DAT er der flere behandlere, der arbejder i ét team. I det team snakker de sammen og giver hinanden gode råd til behandlingen af hver enkelt klient, samt planlægger færdighedstræning.

  

Færdighedstræning :

Færdighedstræningen foregår i en gruppe, sammen med andre Borderline patienter. I gruppen er der også forskellige terapeuter, som leder undervisningen. Gruppen bliver undervist i forskellige færdigheder. Færdighederne er delt op i fire hovedgrupper; opmærksomhedstræning, relations-færdigheder, følelsesregulering og hold-ud-færdigheder. Færdighedstræningen foregår i 2 timer én gang om ugen.

  

Individuel terapeut :

Når man er i DAT, får man også en individuel terapeut, som man ser én gang om ugen. Her kan man snakke om de problemstillinger, som man har brug for hjælp til. Man snakker også om, hvordan man kan bruge færdighederne og blive bedre til dem. Hvad man snakker om hos den individuelle terapeut, kommer ikke ud i gruppen, jo mindre man selv fortæller det der.

  

Telefonkontakt :

Man har 24 timers telefonkontakt med sin individuelle terapeut. Den kontakt kan bruges til 2 ting:

1. Til hvis man føler, at relationen til sin terapeut er i fare. Så kan man ringe og få en snak med ham/hende om det, og på den måde sikre sig, at man har en god relation. Det er nemlig meget vigtigt, at man har en god relation til sin terapeut, da hele behandlingen kan afhænge af dette.

2. Man kan ringe for at få hjælp til hvilken færdighed man skal bruge i den givne situation, samt lige få genopfrisket, hvad den går ud på.

Telefonkontakten bruges ikke til hyggesnak eller terapi.

Hvis man har gjort skade på sig selv eller har forsøgt selvmord, må man i 24 timer efter, ikke ringe til sin terapeut, da dette kan forstærke de følelser man har, samt de handlinger man har gjort, og derved være terapiforstyrrende.


DAT er delt i 4 faser:

Fase 1: I face 1 prioriteres disse punkter i følgende rækkefølge:

  1. Sikring og stabilitet. Dvs. at man arbejder på, at holde patienten i live og undgå selvskade. Grunden til at det har første prioritet er, at man jo ikke har brug for behandling, hvis man er død.
  2. Undgå terapiforstyrrende adfærd, så som fjendtlighed, ikke at lave sine hjemmeopgaver osv.
  3. Forbedre ens, kraftigt livsforringende, adfærd, som f.eks. OCD, lyve, misbrug, spiseforstyrrelser osv.
  4. Lære færdigheder

Man er færdig med fase 1, når man er i stand til, at regulere sine følelser og impulser, på en hensigtsmæssig måde. Det vil tage typisk et år at nå her til.

  

Fase 2 : I denne fase, bearbejder man traumer og oplevelser, som man har med sig. Dette gør man ikke i fase 1, da man ikke har færdighederne til, at kunne håndtere det. Det kan nemlig være meget smertefuldt, og decideret livsfarlig for en patient, som ikke har færdighederne.

  

Fase 3 : Når man når til fase 3, har man ikke længere kriterierne for Borderline og man arbejder med mere alm. problematiker.

 

Fase 4 : Denne fase handler om, at lære at føle sig hel. At være tilfreds med, at være den man er.


I DAT har man også noget man kalder 'repair'. Det vil sige, at hvis man kommer for sent, ikke har lavet sine hjemmeopgaver osv. skal man forsøge, at lave en plan for hvordan det ikke vil ske igen. Det kan både være klienten eller terapeuten der skal lave repair. Man skal også lave repair, hvis man laver terapiforstyrrende adfærd, så som, undlade at fortælle ting, lave selvskade osv.

Når man er startet i DAT, skriver man en kontrakt med sin individuelle terapeut, hvori der bla. står: overordnede mål for behandlingen, aftaler imellem patient og terapeut, samt terapiens forventede varighed. Som regel skriver man under for et år af gangen, men der kan være forhold som gør, at man skriver under for en kortere periode. Når perioden, man har skrevet under på, er ved at være gået, bliver det taget op, om man fortsat har behov og glæde af behandlingen, samt om man skal fortsætte. Hvis der bliver vurderet, at der stadig er behov for behandling, skriver man en ny kontrakt. Kontrakten sikrer, at man samarbejder om patientens bedring.

Denne behandlingsform er brugt de sidste mange år i USA og Sverige, men er først ved at komme til Danmark nu. Vi ved med 100% sikkerhed at det kan fås på Svendborg sygehus, i Kjellerup, Haderslev sygehus og Rigshospitalet. Flere steder er på vej, men oprettelsen tager tid.

Ophavsmanden til denne behandlingsform er Marsha M. Linehan, professor i psykologi, fra USA. Hun har udviklet denne behandlingsform, som retter sig speciel imod patienter med EUP - Borderline typen. Hun har skrevet en del matriale på engelsk, som man kan læse. En af hendes bøger er også blevet oversat til dansk og hedder 'Manual til Dialektisk adfærdsterapi'. Man kan også læse bogen 'Grundbog til Dialektisk adfærdsterapi' som er mere let-læselig for os 'alm.' mennesker.


Update november 2010

Her er en liste over steder i Danmark, hvor man kan modtage DAT behandling:

Regionspsykiatrien Silkeborg, Kjellerup, i Region Midtjylland: http://www.regionmidtjylland.dk/psykiatri+og+social/psykiatri/behandlingspsykiatri/til+voksne/regionspsykiatrien+silkeborg/team+for+personlighedsforstyrrelser/dialektisk+adf%C3%A6rdsterapi+%28dat%29

Psykiatrisk Center Gentofte i Region Hovedstaden:
http://www.psykiatri-regionh.dk/menu/Centre/Psykiatriske+centre/Psykiatrisk+Center+Gentofte/Undersoegelse+og+behandling/Dialektisk+Adfaerdsterapi/

Psykiatrisk Center København i Region Hovedstaden:
http://www.psykiatri-regionh.dk/menu/Centre/Psykiatriske+centre/Psykiatrisk+Center+Kobenhavn/Center/Undersoegelse+og+behandling/Behandlingsmuligheder/Dialektisk+Adf%C3%A6rdsterapi+%28DAT%29/

Svendborg i Region Syddanmark:
http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm287743


Der ud over er der også DAT i Vejle og Haderslev. De har dog ingen link til deres behandling.

Har du kendskab til steder hvor man kan modtage DAT behandling, som ikke står på listen, så hører jeg gerne om det, så det kan blive skrevet på. Oplysninger sendes til: kate-hasseltoft@hotmail.com